Sæsonen 2020

Vi glæder os til den nye sæson og til at se alle tirsdagspigerne igen.

--------

Nye medlemmer er velkomne til at deltage et par gange, før de træffer beslutning om at melde sig ind.
Du kan spille med, så snart du har fået dit bag-mærke.

Du tilmelder dig ved at indbetale 250, - kr. på konto nr. 7650 1383517.
Husk at skrive navn og medlemsnummer!
Ved opstart den 1. juli er kontingentet 125,- kr. for resten af sæsonen.

Der er starttider kl. 13.40 – kl. 14.30 – kl. 15.00 – kl. 16.00 - kl. 16.30 og kl. 17.00.

Starttiden kl. 13.40 er med gunstart, dvs. de fem tider fra 13.40 til 14.20 slås sammen, for at spillerne kan starte og slutte samtidig.

Praksis for alle tidspunkter er, at du møder op ca. 15 min før ønsket starttid, udfylder dit scorekort og lægger det på bordet i forgangen.
Scorekortene bruges til at trække hold, dette gøres 10 min før starttidspunktet.
Husk at udfylde scorekortene omhyggeligt med navn, medlemsnummer, markør, dato og evt. ”Pip” (=Birdie)

Vi bliver handicapregulerede hver tirsdag, hvor vi spiller stableford eller slagspil, men ikke ved snorematcher o. l. matcher.

Efter golfrunden er der rig mulighed for at spise sammen og hygge sig med hinanden i vores fine café.
En gang om måneden arrangeres der match, hvor spisning efter matchen er obligatorisk.

To gange i 2020 - henholdsvis i maj og august - arrangeres der venskabsmatch, i år på udebane.

Her på hjemmesiden kan du orientere dig om matchprogrammet, Firkløverets tlf. numre, og efter en match finder du under ”Nyheder” resultaterne af matchen.

I ”Den lille grønne” finder du beskrivelse af gunstart, matchformer, sommerens score, hanicadpregulering m.m.

Du er altid velkommen til at kontakte Eftermiddagspigeudvalget - du kan se navne og mobilnumre under FIRKLØVERET.