Regler FOR TORSDAGSHERRERNE 2019

Torsdagsklubben har til formål at arrangere og afvikle golfturneringer på ude- og hjemmebane fortrinsvis for Dejbjerg Golf Klubs mandlige medlemmer. Torsdagsklubben skal endvidere danne rammen om et udviklende kammeratskab og klubliv.

LEDELSE

Torsdagsklubben ledes af et formandsskab på 5 mand.
Formandsskabet vælges på Torsdagsklubbens generalforsamling, som kan afholdes i forbindelse med det sociale arrangement i tilslutning til årsafslutningsturneringen.

MEDLEMSSKAB

Alle mandlige voksne medlemmer af Dejbjerg Golf Klub kan optages som medlemmer.
Kontingentet er kr. 200,- der betales ved tilmelding.

 AFVIKLING

Turneringerne afvikles torsdage i perioden 1. april til 30. september, dog ikke på helligdage og heller ikke den 18. juli grundet Dejbjerg Golfklubs uge 29 arrangement.
Formandsskabet eller én af formandsskabet udpeget medlem er behjælpelig med afviklingen af de ugentlige turneringer herunder organisering og sammensætning af de enkelte hold.

TURNERINGSPROPOSITIONER

Der spilles i 3 rækker, inddelt efter hcp.

Der spilles fra teested-58, dog kan C-rækkespillere tilmelde sig C Blå, som spilles fra teested-54.

A-rækken bliver fortsat op til HCP 16,5 (op til 18 tildelte slag)
B-rækken bliver HCP 16,6 – 26,0 (19 – 29 tildelte slag)  
C-rækken/C Blå-rækken bliver HCP 26,1 – (30+ slag)

Der spilles slagspil (med undtagelse af månedsturneringerne) i A-rækken og B og C-rækken spiller stableford.

Alle spillere i B-rækken har ligesom tidligere mulighed for at tilmelde sig i slagspils/A-rækken – dette angives ved tilmelding.
C-rækkespillere, der ønsker at spille fra teested-53 (blå), angiver dette ved tilmelding.

I alle månedsturneringer spilles “nærmest flaget” på hul 18.

Konkurrencen gennemføres på tværs af alle rækker og dagens vinder vil få overrakt præmien ved årsafslutningen.

Hele sæsonen spilles i den række, man starter i. Medlemmerne er ansvarlige for, at der altid anvendes korrekt handicap. Medlemmer med ukorrekt handicap vil ikke blive registreret for den pågældende turnering.

STARTTIDER

Torsdag den 4. april er der fællesstart på fire tidspunkter nemlig kl. 8.30, kl. 13.00, kl. 14.00 og kl. 16.00.

Der spilles i A-, B- og C-rækker, (A slagspil, B og C stableford)

Sæsonstartturneringen med start kl. 8.30 administreres via Golfbox med sidste tilmelding dagen før kl. 12.00.

Afslutningsmatch d. 26.okt. kl. 13.00. Efterfølgende festmiddag med generalforsamling.

Øvrige torsdage er der start kl. 8.00, kl. 9.00, kl. 13.00, kl. 14.00, kl. 16.00.
I maj, juni, juli og august måned er der desuden start kl. 17.00.

Evt ændringer vil blive opsat på opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden under nyheder. Start udover disse tidspunkter skal være aftalt med formandsskabet, da de i modsat fald ikke vil blive registreret.

15 min. før starttid sammensættes de enkelte hold.

Månedsturneringer (den sidste torsdag i måneden) starter om formiddagen kl. 8.30, og om eftermiddagen kl. 13.00, kl. 14.00 og kl. 16.00.

OBS: Da der pga Dejbjerg Golfklubs arrangement i uge 29 kun er 3 ledige torsdage i juli måned og der efterfølgende er 5 torsdage i august, rykkes månedsturneringen i juli til torsdag d. 1. august.

Månedsturnering med start kl. 8.30 administreres via Golfbox med sidste tilmelding dagen før kl. 12.00.

TORSDAGSTURNERINGER

Der spilles som hovedregel 18 hullers slagspil for A- sammen med B- gruppen og18 hullers stableford for B- og C- grupperne.

Ved månedsturneringerne sidste torsdag i hver måned spilles stableford. For at komme i betragtning til vinpræmie ved månedsturneringerne er det et krav at man deltager spisningen efter matchen.

EKSTRA DAGS SCORE

Til sæsonen 2019 har Formandskabet besluttet, at alle afleverede scorekort tastes i Golfbox og alle reguleres derved hver torsdag

SCORESYSTEM

For hver turnering spillet til personlig HCP tildeles 10 points og 1 point for hver slag man går bedre. For hver slag under sit HCP fratrækkes 1 point. Mindste score er dog 0 point.

Scorekortet skal være korrekt udfyldt med medlemsnummer, navn, HCP, tildelte slag og stableford point. Scorekortet skal være påført dato og underskrevet af spiller og markør. Såfremt scorekortet ikke er udfyldt som nævnt ovenfor, så vil resultatet ikke blive registreret for den pågældende turnering. Ligeledes kan scoren kun registreres, såfremt mindst 2 medlemmer af torsdagsklubben har deltaget.

Scorekortet afleveres efter runden i den dertil opstillede Torsdagsherrerkasse.

Grundet persondataloven vil den løbende stilling kun kunne følges på opslagstavlen i kælderen.

REGULERING AF HANDICAP

Tillæg til handicap vil ikke blive givet, såfremt ovennævnte regler for udfyldelse af scorekort ikke er opfyldt.

Turneringer, der administreres via Golfbox, opgøres efter Golfbox’s regler.

I løbet af sæsonen arrangeres der venskabsturneringer for Torsdagsherrerne. Disse turneringer administreres ligeledes gennem golfbox.

PRÆMIER

Der spilles om Måneds- og Årspræmier i alle 3grupper.

Månedsscoren for den enkelte spiller er totalen af de 2 bedste scores i de enkelte måneder i perioden 1. april til 30. september. Scorekort fra Old Boys-, senior- og venskabsmatcher, som afvikles på torsdage, medregnes og resultaterne tages direkte fra golfbox.

Årspræmier tildeles de medlemmer, der har de højeste scores ved sammentælling af månedsscoren for ovennævnte periode.

Vandrepokal vindes af den bedste score i hver gruppe. Ved ens score er vinderen medlemmet med det laveste handicap.

Formandsskabet afgør antallet og størrelsen af præmierne under hensyntagen til antal deltagere i hver gruppe og Torsdagsklubbens økonomi.