REGLER FOR TORSDAGSHERRERNE DEJBJERG 2022

Torsdagsklubben har til formål at arrangere og afvikle golfturneringer på ude- og hjemmebane fortrinsvis for Dejbjerg Golf Klubs mandlige medlemmer. Torsdagsklubben skal endvidere danne rammen om et udviklende kammeratskab og klubliv.

 

LEDELSE

Torsdagsklubben ledes af et formandsskab på 5 mand. Formandsskabet vælges på generalforsamlingen, som kan afholdes i forbindelse med det sociale arrangement i tilslutning til årsafslutningsturneringen.

 

MEDLEMSSKAB

Alle mandlige voksne medlemmer af Dejbjerg Golf Klub kan optages som medlemmer.

Kontingentet er kr. 200,- der betales ved tilmelding.

 

AFVIKLING

Turneringerne afvikles torsdage i perioden 1. april til 30. september, dog ikke på helligdage og heller ikke den 21. juli grundet Dejbjerg Golfklubs uge 29 arrangement. Formandsskabet eller et af formandsskabet udpeget medlem er behjælpelig med afviklingen af de ugentlige turneringer herunder organisering og sammensætning af de enkelte hold.

 

TURNERINGSPROPOSITIONER

Der spilles i 3 rækker, inddelt efter hcp.

Der spilles fra tee58, dog kan C-rækkespillere tilmelde sig C53, som spilles fra tee53.

A-rækken bliver op til HCP 16,
B-rækken bliver HCP 12,2 – 26,0
C-rækken/C53-rækken bliver HCP 26,1 – 54
Der spilles slagspil (med undtagelse af månedsturneringerne) i A-rækken.
B og C-rækken spiller stableford.

Alle spillere i A-rækken med hcp over 12,2 kan tilmelde sig stableford/B-rækken – angives ved tilmelding.
Alle spillere med hcp 12,2 eller over tilmelde sig i slagspils/A-rækken – angives ved tilmelding.
C-rækkespillere, der ønsker at spille fra tee53, angiver dette ved tilmelding.
Undlader man ved tilmelding at angive hvilken række man ønsker at deltage i, placeres man automatisk i den række ens hcp berettiger til.

I alle månedsturneringer spilles “nærmest flaget” på hul 18.
Konkurrencen gennemføres på tværs af alle rækker, og dagens vinder vil få overrakt præmien ved årsafslutningen.
Hele sæsonen spilles i den række, man starter i. Medlemmerne er ansvarlige for, at der altid anvendes korrekt handicap. Medlemmer med ukorrekt handicap vil ikke blive registreret for den pågældende turnering.

 

STARTTIDER

Torsdag den 7. april er sæsonstart 2022.

Der er 4 startmuligheder at vælge mellem under klubturneringer:
- Torsdagherrernes sæsonstart 07.04. kl.08.00
- Torsdagherrernes sæsonstart 07.04. kl.13.00
- Torsdagherrernes sæsonstart 07.04. kl. 14.00
- Torsdagherrernes sæsonstart 07.04. kl.16.00

Det er vigtigt at melde sig til. Det giver bedre overblik for alle med mulighed for livescore og hurtigere opgørelse af resultater.

De 4 startlister laves onsdag eftermiddag, og du får din starttid på hul 1 via mail.

Tilmelding på golfbox skal ske senest tirsdag kl. 12.00. Der ikke kan forventes mulighed for eftertilmelding, medmindre der er plads på et 3-mands hold.

Der spilles i A-, B- og C-rækker, (A slagspil, B og C stableford)

Afslutningsmatch d.29.okt. kl. 13.00. Efterfølgende festmiddag med generalforsamling.

Øvrige torsdage er der start kl. 8.00, kl. 13.00, kl. 14.00, kl. 16.00. I maj, juni, juli og august måned er der desuden start kl. 17.00.

Evt. ændringer vil blive opsat på opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden under nyheder. Start udover disse tidspunkter skal være aftalt med formandsskabet, da de i modsat fald ikke vil blive registreret.

Månedsturneringer (den sidste torsdag i måneden) starter om formiddagen kl. 8.00, og om eftermiddagen kl. 13.00, kl. 14.00 og kl. 16.00.

 

TORSDAGSTURNERINGER

Der spilles som hovedregel 18 hullers slagspil for A-rækken og18 hullers stableford for B- og C-rækkerne.

Der kræves tilmelding via Golfbox for at kunne deltage i Torsdagsturneringerne.

Tilmelding på Golfbox skal ske senest tirsdag kl. 12.00, og der ikke kan forventes mulighed for eftertilmelding, medmindre der er plads på et 3-mands hold.

Vær klar 10 minutter før din starttid. Opslagstavlen med startlister er hængt op på dagen. Spiller sørger selv for scorekort, udfyld med navn, nummer, hcp, slag. Spiller fører sit eget scorekort, noterer sin score i første kolonne og markørens i fjerde kolonne. Når runden er slut husker spiller at notere dato og sin underskrift – ikke markørens, men noter hans navn eller nr.

I mailen onsdag med starttid får spiller et nummer, som skal bruges, når han bruger live scoreindtasning på runden. Husk at logge ud af scoreindtastningen efter runden. Scorekortet afleveres i kassen med det rigtige starttidspunkt. Scorekortene gennemgåes og scores, som ikke allerede er tastet ind, bliver indtastet. Når alle er tastet ind, lukkes matchen, og alle hcp reguleres automatisk af Golfbox.

Ved månedsturneringerne sidste torsdag i hver måned spilles stableford. For at komme i betragtning til vinpræmie ved månedsturneringerne er det et krav, at man deltager spisningen efter matchen samt at man har betalt kontingent.

 

SCORESYSTEM

For hver turnering spillet til personlig HCP tildeles 10 points og 1 point for hver slag man går bedre. For hver slag under sit HCP fratrækkes 1 point. Mindste score er dog 0 point.

Scorekortet skal være korrekt udfyldt med medlemsnummer, navn, HCP, tildelte slag og stableford point. Scorekortet skal være påført dato, markørnavn og underskrevet af spiller. Såfremt scorekortet ikke er udfyldt som nævnt ovenfor, vil resultatet ikke blive registreret for den pågældende turnering. Ligeledes kan scoren kun registreres, såfremt mindst 2 medlemmer af torsdagsklubben har deltaget.

Scorekortet afleveres efter runden i den dertil opstillede Torsdagsherrerkasse.

Grundet persondataloven vil den løbende stilling kun kunne følges på opslagstavlen i kælderen.

 

REGULERING AF HANDICAP

Handicap reguleres automatisk via Golfboks, så snart dagens turnering er afsluttet.

 

PRÆMIER

Der spilles om Måneds- og Årspræmier i alle 3 grupper.

Månedsscoren for den enkelte spiller er totalen af de 2 bedste scores i de enkelte måneder i perioden 1. april til 30. september. Scorekort fra Old Boys-, senior- og venskabsmatcher, som afvikles på torsdage, medregnes og resultaterne tages direkte fra golfbox.

Vinderne af månedspræmier – gavekort til Dejbjerg Golfklub – offentliggøres umiddelbart efter sidste torsdag i måneden på opslagstavlen i kælderen. Ved ens score er vinderen medlemmet med det laveste handicap ved sæsonens begyndelse.

OBS: Gavekortene skal være afhentet på kontoret senest 15. okt. 2022!

Årspræmier tildeles de medlemmer, der har de højeste scores ved sammentælling af månedsscoren for ovennævnte periode.

Vandrepokal vindes af den bedste score i hver gruppe. Ved ens score er vinderen medlemmet med det laveste handicap ved sæsonens begyndelse.

Formandsskabet afgør antallet og størrelsen af præmierne under hensyntagen til antal deltagere i hver gruppe og Torsdagsklubbens økonomi.