« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 13. december 2017

Skrevet d. 22/12-2017 af: Kurt Dalgaard

Referat af bestyrelsesmøde den 13. december 2017 kl. 17.00 i klubhuset

 

Deltagere: Kurt Dalgaard (KD), Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peter Jespersen (JPJ), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Frits Christensen (FC), Inger Marie Andersen (IMA),Hanne Pliniussen (HP) og Erik Byskov Larsen (EB).

 

Afbud: Ingen

 

Referent: Inger Marie Andersen

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 27. november 2017

Underskrift af referatet fra generalforsamlingen d. 22. november.

 

Referat:

Referater underskrevet.

 

 

2. Administration m.m.

Knud Hougaard Klausen og Preben Knudsgaard har nu overtaget administrationen fra Hanne Häggqvist.

Knud og Preben deltager i første del af mødet og vil redegøre for, hvordan de har tænkt sig at gribe opgaven an.

 

Referat:

Vi havde besøg af Knud og Preben, som orienterede om, hvor langt de er nået med indføring i de administrative opgaver.

 

 

3. Shoppen

Efter at vi har besluttet selv at drive shoppen, skal vi have fundet ud af, om den skal flyttes ind i klubhuset i forbindelse med kontoret. Hvordan skal den i givet fald indrettes, og hvad vil det komme til at koste? Hvem skal passe den?

Hvad gør vi med det eksisterende varelager?

 

Referat:

Shoppen flyttes over sammen med kontoret.

Turneringskontor og mødefaciliteter flyttes over i shoppen.

Der blev nedsat et udvalg til at aftale detaljerne:

Frits Christensen – formand – indkalder gruppen.

Hanne Pliniussen

Peder Bro Iversen

Preben Knudsgaard

Las Stefansen

Der skal ligge et forlag med økonomisk overslag klar til bestyrelsesmødet den 10. januar 2018.

Shoppen skal passes af servicegruppen og kontorpersonale.

Shopgruppen aftaler hvad varerne skal koste indtil foråret. I foråret laves et brandudsalg på de resterende varer.

 

 

4. Priser på træningslektioner i kommende sæson

Nicolas vil gerne beholde sit nuværende bookingsystem – 123booking.

Hvad skal en træningslektion koste?

Skal der være mulighed for at købe ”klippekort”?

 

Referat:

Det er besluttet, at vi laver aftale med 123booking, hvor vi har en selvstændig side.

Individuelle lektioner (25 min.) – 150,00 kr.

Klippekort – 3 klip for 400,00 kr. og 5 klip for 600,00 kr.

Gruppelektioner (55 min.) (min. 3 deltagere) – 100,00 kr. pr. deltager eller 1 klip.

Lektioner og klippekort skal anvendes i 2018.

 

 

5. Sponsorudvalget.

Forslag til sponsorudvalgets målsætning og opgaver:

”Det er sponsorudvalgets formål i samarbejde med bestyrelsen at udforme klubbens sponsorpolitik, og at gøre Dejbjerg Golf Klub til et godt sted at være sponsor eller samarbejdspartner.

     Det er sponsorudvalgets opgave at udnytte de rammer, som golfklubben har skabt til at markedsføre sponsorerne via skiltning, baneguide, hjemmeside og andre medier samt ved arrangementer, og ved at sponsorerne kan anvende klubbens faciliteter til erhvervsfremmende formål.

Herudover er det sponsorudvalgets opgave at tilskynde til, at sponsorernes produkter og ydelser i størst muligt omfang anvendes af klubben.”

 

Referat:

Der skal findes 2 – 3 nye medlemmer til udvalget. Preben Knudsgaard og Knud Hougaard inddrages i at finde nye medlemmer til udvalget.

Kurt og Frits laver aftaler med kontoret.

 

 

6. Rengøring

Vi har udsendt nyhedsbrev med opfordring til at melde sig til at gøre rent på frivillig basis, men ingen har meldt sig.

Hvad gør vi på kort sigt og på længere sigt?

 

Referat:

Kurt har en samtale med en ung kandidat 14/12 2017.

 

 

7. Kalender

Hvordan ser kalenderen ud nu?

Er turneringskalenderen færdig?

 

Referat:

Bestyrelsen efterlyser en elektronisk kalender, som opdateres af kontoret, så vi alle kan se, hvornår der er optaget på banen og i klubhuset. Greenkeeper og restaurant skal også have adgang. 

Turneringsudvalget har møde i januar 2018, hvor den endelige turneringskalender fastlægges.

 

 

8. Årsskrift 2018

Hvem står for at samle stof til årsskriftet og få det sat op, så Strandbygaard kan arbejde med det?

 

Referat:

Diskussion om hvorvidt vi stadig skal lave en trykt udgave, eller om vi kan ”nøjes” med at have årsskriftet på hjemmesiden. Økonomien undersøges nærmere (Frits). Medtages igen på mødet den 10. januar 2018.

 

 

9. Nyt fra udvalgene.

 

Referat:

Baneudvalget:

Arbejder på banen – der sker ikke meget nu pga vand.

Stien ved hul 9 ønskes hævet.

Udtynding af træer på hul 6. Træerne skal udpeges og fældning vil blive sat i gang nu.

 

Begynderudvalget:

”Kom godt i gang” konceptet er godkendt. Hjemmesiden vil blive opdateret løbende, så den er klar til den nye sæson.

 

PR-udvalget:

Pakkeløsning til lystfiskerturisme – er det noget vi vil være med i? Vi melder tilbage, at vi gerne vil være med.

Handicap golf – der kan laves et tilbud på Pay & Play banen på samme vilkår som til Ældre sagen golf.

 

 

10. Nyt fra formanden.

 

Referat:

Intet til referat.

 

 

11. Eventuelt.

 

Medlemsmøde afholdes den 21. marts 2018 med orientering om ændringer i klubbens fremtidige drift.

 

Belysningen i gangen bør tænde, når man kommer ind ad døren, og nogle af pærerne skal skiftes. Markisen på shoppen er gået i stykker og skal tages ned. Der tages kontakt til bygnings- og vedligeholdelsesudvalget.  – Kurt Dalgaard