vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 15. juni 2016

Skrevet d. 17/06-2016 af: Hanne Häggqvist

Resume af bestyrelsesmøde den 15. juni 2016

Deltagere:   Peder Bro Iversen (PBI), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Kurt Dalgaard (KD), Frits Christensen (FC), Birthe Guldbrand (BG) og Hanne Häggqvist

Afbud:          Mads Møller og Vagn Krogsgaard

Referent:     Hanne Häggqvist

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2016 og den 19. maj 2016. Begge referater blev godkendt og underskrevet.

 2. Økonomi. Balancen pr. 31. maj blev gennemgået og taget til efterretning. VK skal snarest muligt komme med tilbage melding på GIC vedr. udmeldelser.

 3. Medlemsmøde om visioner og strategier. Turneringsudvalget har i henhold til udvalgets sidste møde gennemgået punkterne fra medlemsmødet. KD skriver det sammen, så det kan blive formidlet ud til medlemmerne.

 4. Restauranten. Der har været afholdt møde med Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. De vil gerne køre med et burgerkoncept, men dette skal først køres ind hos dem selv. Der skal laves en plan for næste års samarbejde og en plan på kort sigt. HPM, KD og FC laver disse planer. Der var en bred diskussion af forskellige løsninger – forpagter/ansat.

 5. Open by night i Tarm den 22. juni kl. 18-22. BG kommer og står der et par timer. JPJ og KD stiller op. Det lægges ud på Facebook, at Dejbjerg Golf Klub er med på Open by Night i Tarm.

 6. Plan for hul 9 og hul 15. Indstillingen fra baneudvalget vedr. løsningsforslag fra DGU konsulent med enkelte rettelser blev gennemgået og følgende blev godkendt: Hul 9 – de 2 store graner på fairway fældes nu. Der rodfræses. Der etableres en bunker i højre side. Pris 5.000 kr. plus maskinleje. Mellem hul 8 og hul 9 plantes solitære træer og på sigt skal der laves en bunker i venstre side af hul 8. De yderste træer i højre side af åbningen på hul 8 er fældet (flere af dem var gået ud), således at fairway bliver åbnet mere op i åbningen. Hul 15 – træet i midten af fairway fjernes nu. Det vurderes til efteråret om der skal fjernes træer i højre eller venstre side. I trægruppen til venstre skal der tyndes ud, så det bliver muligt at køre med ”romaskinen” og klippe mellem træerne. Der er flere døde træer.

 7. Pleje og visionsplan for banen. PBI gennemgik planen. Træningsbanen tilføjes til planen. Pleje og visionsplanen skal på hjemmesiden under et menupunkt for sig selv. Planen er godkendt af Leif og han mener den kan gennemføres med nuværende personale. Der laves en plan for hvert hul til vinter.

 8. Nye skilte på banerne i 2017. Der blev præsenteret mange forskellige skilte og følgende blev udtaget: Hjørring, Sønderjylland, Hobro og Dejbjerg. Baneudvalget indhenter tilbud på skiltene og sender til bestyrelsen. Teestederne ændres fra farve til meter.

 9. Kontingentsatser. Forslag fra juniorudvalget blev gennemgået. Skal tages med ved budgetlægningen.

 10. Orientering fra udvalgene. Sponsorudvalg – FC – Der skal være møde i udvalget den 23. juni hvor et nyt koncept vil blive udformet. Turneringsudvalg – FC – Proens dag på lørdag. Alle i udvalget er i arbejdstøjet denne dag. C-holdet er det eneste hold der er gået videre i Regionsgolf. Gorm Larsen holdkaptajn for C holdet i Regionsgolf har spurgt om gratis træning til spillerne. Bestyrelsen siger nej til dette. En ide til holdkaptajnen at vedkommende orienterer om hulspilsformen til de tilmeldte. PR-udvalget – FC – Intet at bemærke. Sportsudvalg – PBI – Senior og 1. hold er presset. Juniorudvalg – PBI – Juniorlejr om 14 dage. Baneudvalg – JPJ – Skovbakken skal faktureres for sprøjtning ifølge aftale med Ove Møborg. På hul 3 er træet i højre side ved at være generende for udslaget fra gul tee. Der skal fjernes nogle grene. Hul 17 – de røde pæle står i langt græs og mellem træerne. Dette skal rettes så man ikke er i tvivl om bolden er i den røde hassard.

 11. Orientering ved formand og daglig leder. KD har modtaget brev fra Sponsornet vedr. søgning af midler fra LAG. KD arbejder videre med dette. Tange Sø Jubilæum – Ingen deltager i jubilæet, men vi sender det sædvanlige beløb. Skolegolf – Skærbæk Møller har haft 4. – 7. klasse ude i et forløb. KD taler med Johnny om han vil opsøge Kirkeskolen i Skjern. På sigt skal der et samarbejde i gang med de 2 andre skoler i Skjern, Lem Skole, Højmark Skole samt skolen i Rækker Mølle. Vi tilmelder os til rekrutteringsaktivitet i sensommeren nærmere betegnet den 21. august i samarbejde med DGU.