vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 19. februar 2015

Skrevet d. 26/02-2015 af: Hanne Häggqvist

Resume af bestyrelsesmødet den 19. februar 2015

Deltagere:   Bent Byskov (BB), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Kurt Dalgaard (KD), Peder Bro Iversen
                  (PBI), Vagn Krogsgaard (VK) og Hanne Häggqvist (HH). Johnny Streit (JS) og Erik Villumsen (EV) deltog i det første punkt
                  på dagsordenen.

Afbud:        Mads Møller og Frits Christensen

Referent:     Hanne Häggqvist

1. Input fra Johnny Streit og Erik Villumsen.
   
JS:
    Åbningstider i shoppen. Hvilke åbningstider har bestyrelsen tænkt der skal være i sæsonen og hvordan skal åbningstiderne være
    uden for sæsonen? Tages med på næste bestyrelsesmøde.

    Varelager. Hvornår skal varelageret køres ned? Tages med på næste bestyrelsesmøde.

    Logobolde. Vi har modtaget tilbud på logobolde, som sendes ud med næste nyhedsbrev.

    Åben træning. Skal der tilbydes træning til en speciel HCP gruppe f.eks. 37-54 som har spillet golf i et nærmere defineret antal år.
    Kan laves torsdag aften eller i weekenden. Laves ugentlig uden tilmelding. Laves med stationer, hvor JS bemander en station og
    frivillige fra f.eks. begynderudvalget bemander de resterende stationer. Skal det være gratis eller skal det koste noget?
    Begynderudvalget kommer med en indstilling til bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde.

    Begynderteesteder. Besluttet at begyndere indtil HCP 37 spiller fra blå teested – herrer og rød teested – damer.

    Office 365. JS, HH, KK  og EV vil meget gerne have en fælles kalender, hvor aftaler kan ligges ind, udlejning af biler kan styres fra
    og ligeledes lokalerne. Det vil koste 4.350 kr. om året. Bestyrelsen giver grønt lys for dette.

    Hjemmesiden. Klubber i klubben er nu kommet på hjemmesiden. Bestyrelsen diskuterede hjemmesiden og dens udformning. Der
    skal ske forbedringer på hjemmesiden i denne sæson. JS arbejder på dette.

    Reklame på Probox24. Dette virker ikke særlig godt.

    TV i restauranten. Det er ikke noget klubben vil gøre mere i pt.

    EV:
    Kalender: Er glad for at vi får en fælles kalender.

    TV i restauranten. Hvis EV vil have golfkanalen i restauranten, ligger opgaven og udgifterne hos EV.


2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. januar 2015.
   
Referatet blev godkendt og underskrevet.


3. Økonomi.
   
HPM gennemgik tallene pr. 31. januar 2015 med kommentarer.

    Investeringsbudget. Der skal laves investeringsbudgetter.

    Opvarmning af klubhus. Der skal arbejdes på at finde den fremtidige løsning. Tages med på næste møde.


4. 3. division seniorer træning.
   
Der gives 8 gange træning hos JS til 3. division seniorer, dog under forudsætning af at det er et åbent hold, hvor alle har mulighed
    for at kvalificere sig.


5. Made in Denmark Ambassadør – Proens dag.
   
Turneringsudvalget har holdt møde angående Proens dag og indstiller til bestyrelsen at turneringen først afvikles i 2016, hvor vi kan
    have præmie sponsorer på plads. Turneringen skal gennemføres i 2016, om det så bliver under navnet Proens dag eller et andet
    navn. Turneringsudvalget bedes arbejde på at lave en turnering i stedet for Bravo Tours Efterårsturnering som kan hedde
    Greenkeeperens skræk. Der skal findes præmiesponsor.

    Made in Denmark Ambassadør. Vi melder os som Ambassadør Basic.


6. Kontingentfrihed for medarbejdere samt bestyrelsen.
   
Der var enighed om at bestyrelsesmedlemmer ikke skal have kontingentfrihed.

    Nøglemedarbejdere/chefer som JS, KK og HH har kontingentfrihed. Daglig leder, pro og chefgreenkeeper.


7. Tilkald ved alarm.
   
Det skal undersøges til næste bestyrelsesmøde hvordan de skattemæssige forhold er ved at yde kontaktpersoner et beløb ved tilkald
    ved alarm. Det gælder både for ansatte og bestyrelsesmedlemmer.


8. Udbygning af garage til golfbiler (fonde)
   
PBI har fået lavet en tegning men intet prisoverslag endnu. Der er plads til 11 biler og 8 scootere. Det er ikke lige nu arbejdet skal
    udføres, men der skal indhentes pris på materialer. 


9. Skal der gives loyalitets procenter i shoppen?
   
Besluttet at der skal gives 5% på alt undtaget tilbudsvarer, og det gives kun til klubbens medlemmer. De opsparede procenter skal
    være brugt 31. december 2015.
    HPM er tovholder på shoppen.


10. Spil-gratis uge i sommerferien.
     
En god ide, men spil-gratis ugen gennemføres eventuelt først i 2017 – jubilæumsåret.


11. Teesteder – nye – hvid og blå.
     
Beslutningen om at der skal etableres hvide og blå teesteder på banen blev stadfæstet.

      På de fleste huller placeres hvid og blå teested på de eksisterende teesteder.
      På hul 6 etableres nyt hvid teested ved opfyldning bag nuværende gul teested.
      På hul 8 etableres nyt hvid teested bag nuværende gul teested.
      På hul 9 etableres nyt hvid teested bag nuværende gul teested.
      På hul 10 etableres nyt hvid teested bag nuværende gul teested.
      På hul 11 etableres nyt gul teested mellem nuværende gul og rød teested – nuværende gul bliver til hvid teested.
      På hul 16 etableres nyt hvid teested bag nuværende gul teested.

      Det gravearbejde der skal foretages i forbindelse med ovenstående er færdig til den 1. april 2015.

      Forventet pris for arbejdet ca. 20.000 kr.
      Evt. rullegræs ca. 14.000 kr.
      Alle priser er incl. moms.
      Desuden greenkeepernes arbejdstimer.

      Om der bruges rullegræs eller der skal sås græs er en baneudvalgsbeslutning. Dog skal udvalget huske at banebudgettet skal holde.

      De nye konverteringstabeller tages i brug den 28. marts 2015.

      Nøglerne på hullerne 1-9 er ændret.


12. Skilte fra Granit Design.
     
Tages med i skilteudvalget.
      KD svarer Granit Design.


13. Fritspilsordning
     
HH har undersøgt og ud af de 6 klubber der skulle spørges har 4 sagt nej, 1 ja måske og 1 er interesseret i at lave en
      nabolangdistance ordning. Det tages op igen i efteråret.


14. 50 års jubilæum.
     
Der skal nedsættes et udvalg, men bestyrelsen tager det med som et fast punkt på dagsordenen.


15. Orientering fra udvalgene.
     
Baneudvalg – Intet at bemærke

      Begynderudvalg – VK – Der afholdes møde den 5. marts.

      Bladudvalg – HH – Materialer til bladet er afleveret til Strandbygaard til opsætning.

      Handicapudvalg – Intet at bemærke.

      Husudvalg – Intet at bemærke.

      Juniorudvalg – PBI – Møde i næste uge.

      PR- og sponsorudvalg – BB – Hul 18 er solgt til Vognmand Karsten V. Olesen. Der er møde den 24. februar. Disk. om et
      sponsorat kan være naturalier. Nej.


16. Orientering ved formand og daglig leder.
     
Regnskab for lokaletilskud blev underskrevet.


17. Eventuelt.
     
HPM er ansvarlig for hjemmeside og IT.