vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 2. maj 2013

Skrevet d. 02/05-2013 af: Hanne Häggqvist

 Resumé af bestyrelsesmøde den 2. maj 2013 

Deltagere: Bent Byskov (BB), Peder Bro Iversen (PBI), Mads Møller (MM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Viggo Nielsen (VN), Vagn Krogsgaard (VK), Rikke L. Omme (RLO), Hanne Häggqvist (HH) 

Afbud: Jytte W. Hansen 

Referent: Hanne Häggqvist 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2013. Referatet blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmødet den 13. marts blev aflyst pga for mange afbud. 

2. Orientering ved formand og daglig leder. VN: Restauranten - Michael er kommet godt i gang. Forretningsudvalget har ikke hørt nogen klager og det er der heller ikke andre i bestyrelsen der har. Fredagsmatch – Der er planlagt 4 gange fredagsmatch, som skal fremme det sociale i klubben. Willis – JWH og HH har haft møde med Willis, og vi har skrevet under på at vi fremover vil bruge dem som forsikringsmægler. Marketing modul – Vi køber marketing modulet til Golfbox, pris 4.000 – 5.000 kr. pr. år + moms. Vi kan øge kommunikationen med vore greenfee gæster på denne måde. Knud Hougaard Klausen – Har bedt os undersøge om vi kan omlægge lånene til 3% lån. HH undersøger. Udvidelse af pay & play banen – VN orienterede om at vores nabo Per Thomsen er død. VN vil snarest rette henvendelse til arvingerne. Rahbek fonden har bedt os arbejde videre med sagen – der er penge til projektet. Åbent hus – Jacob har spurgt om han må arrangere et åbent hus. Er kommet med et oplæg. Bestyrelsen siger ja til at bidrage med max. 5.000 kr. til arrangementet, dog ikke til markedsføring. Arrangementet skal laves i samarbejde med Michael. Økonomi – HH udleverede perioderesultat for 1. halvår. VN kommenterede – et bedre resultat end forventet, trods det at vi mangler seniorkontingent indtægt. 

 

 

Skyldes den lave rente på vores langfristede lån samt at vi har fået et større lokaletilskud. Medlemsstatistik – HH udleverede og kommenterede statistikken pr. 2. maj 2013. Netværksgolf – Jacob er kommet med et forslag til netværksgolf i samarbejde med Skjern Håndbold. VN arbejder videre med dette. RLO – det skal koste noget at leje banen. 

3. Ajourføring af Virksomhedsplan. Er udsat til næste møde. 

4. Orientering fra udvalgene: Baneudvalg – JPJ – Opsætning af spejl på herre teestedet på hul 6 kan ikke lade sig gøre, da spejlet i så tilfælde skal urealistisk højt op at sidde, for at man kan se ned ad bakken. Hul 12 – der er foretaget drænarbejde foran greenen. Hul 17 – dræn ved green er ordnet. Træningsbanen - Der bliver lagt rullegræs på træningsbanen fredag eftermiddag. Træningsboldene er sorteret. Banen ser godt ud for årstiden. Ib Sørensen er ansat fra den 22. april. Begynderudvalg – VK – Succes med Spil golf med en ven aftenen den 24. april. Juniorudvalg – PBI – Det går, trods det at udvalget mangler medlemmer. Der er flere der har trukket sig, så udvalget er skrumpet. Der ledes efter nye medlemmer til udvalget. Sportsudvalg – PBI – Damerne har klaret sig rigtig godt i første runde. Juniordrengene, som har fået chancen for at spille på kvalifikationsrække holdet, har fået en god oplevelse. Turneringsudvalg – RLO – Det går godt. Der har dog været en lille nedgang i antal deltagere. Bladudvalg – Intet at bemærke. Handicapudvalg – Medlemmerne har nu mulighed for selv at registrere deres scorekort. PR- og sponsorudvalg - BB/MM spurgte om vi skal reklamere mere for at vi byder nye medlemmer velkomne. Disk. af, hvordan der skal reklameres. RLO har erfaring 

 

 

fra sin egen arbejdsplads med at radioreklame giver rigtig godt. PR- og sponsorudvalget arbejder videre med dette. Nyt sponsorkoncept – MM/HH orienterede om det nye sponsorkoncept, som sponsorudvalget arbejder med. Hjemmeside – MM orienterede om at udvalget mener at klubbens hjemmeside er informativ for medlemmer og gæster. Men mangler blikfang. Udvalget arbejder med at finde løsninger. TV reklame – Der arbejdes videre med dette, men ikke med en ekstern samarbejdspartner. RLO mener ikke at udvalget kan komme ud til så mange, som en ekstern samarbejdspartner. Husudvalg – HH – Er nu begyndt at hjælpe tirsdag og torsdag aften i baren. Desuden hjælper udvalget ved turneringer hvis der er behov. 

5. Eventuelt. VK – har fået en henvendelse fra 2 af vore medlemmer, om de må samle bolde i søerne til videre salg. Det må de ikke, da Jacob i henhold til sin aftale med klubben, har eneretten til salg af golfudstyr.