vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 20. april 2016

Skrevet d. 27/04-2016 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmødet den 20. april 2016

Deltagere:   Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peder Jespersen (JPJ), Kurt Dalgaard (KD), Vagn Krogsgaard (VK), Frits Christensen (FC) og Hanne Häggqvist (HH)

Afbud:          Mads Møller og Birthe Guldbrand

Referent:     Hanne Häggqvist

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2016 Referatet blev godkendt og underskrevet.

 2. Økonomi. Balancen pr. 31. marts 2016 blev gennemgået og diskuteret. Der mangler kontingentindtægter i forhold til budgettet. Diskussion af medlemstal og greenfee gæster. Der skal laves et tilbud til greenfee gæster.

 3. Medlemsmøde om visioner og strategier. De forskellige udvalget skal diskutere de relevante punkter på deres næste møde.

 4. Rahbek fonden. Der søges om midler til opvarmnings kilde til klubhuset. VKR fonden er søgt om midler til garageanlæg til biler.

 5. Open by night i Ringkøbing og Skjern Den 29. april i Ringkøbing står FC, HPM og JPJ for arrangementet. Den 4. maj i Skjern står PBI, VK og KD for arrangementet. Der skal laves 2 stk. sejlreklamer med vores logo på. HH Der skal være en puttekonkurrence samt en konkurrence om hvor mange bolde der er i en stor bowle. De der står på standen, styrer hvor mange greenfee kort til pay & play banen, der skal udleveres og til hvem. Konkurrence om prøvemedlemskab. Der indkøbes pavillon så billig som muligt. HPM. Der laves sandsække til at holde på pavillonen. FC og JPJ FC får fat i en glasbowle. HH laver specielle greefee kort til Open by night.

 6. Rekruttering af nye medlemmer. Try out oplæg blev præsenteret og diskuteret. Besluttet at prisen skal være 500 kr. incl. udstyr i prøveperioden. Det skal præciseres, at det gælder til den 30. september 2016 og at tilbuddet gælder udstyr og træning. Med hensyn til tilbagebetaling, skal der vælges mellem gavekort til shoppen eller reduktion af kontingent 2016/2017.

 7. Jubilæum Oplægget fra jubilæumsudvalget blev godkendt. Hvad vil det koste at få en Europa tour spiller her til DGK?

 8. Fjernmedlemskab. Reglerne i nabo og samarbejdsklubber blev præsenteret. De tidligere vedtagne regler bibeholdes.

 9. Orientering fra udvalgene. Baneudvalg – JPJ – KD formidler en tak til Aksel Krogsgaard med hensyn til gravearbejdet ved stien til hul 1. Baneudvalget holder møde med maskinleverandør angående tilbud på reservedele/tilbehør til fairway klipper. Begynderudvalg – VK – Åbent hus i juni. Der skal reklameres med noget til ganen/maven. Begynderkonceptet sendes til bestyrelsen. Vedr. fastholdelse af medlemmer er der nye ideer fra kursus, hvor Bjarne G. Hansen, Jytte W. Hansen og Inger Marie Andersen deltog. Sponsorudvalg – FC – Orientering om, at der vil komme et oplæg vedr. sponsorkoncept efter sponsorkursus den 25. april, hvor FC, Emma L. Jensen og Heidi Høy Frederiksen deltager. PR udvalg – FC – Jette Bentsen har sagt ja. Bente Lægsgaard har sagt nej. Turneringsudvalg – FC – Det var en god åbningsturnering, som var fuldtegnet. Diskussion af indtastning af resultater. FC proceduren vil blive ændret. JPJ foreslog at der er turneringen hvor der laves 3 lige store rækker. Sportsudvalg – PBI – Juniorerne er kommet godt i gang. Der har været 8 til træning de første gange. Det er positivt. De 3 hold skal spille i Danmarksturneringen i den kommende weekend.

 10. Orientering ved formand og daglig leder. KD orienterede om samtale med HH angående omfordeling af opgaver, hvor HH skal dyrke diverse sponsorer. Dette indebærer at HH til tider er væk fra kontoret. Det tilstræbes at Johnny så passer kontoret. Der søges efter en frivillig til at bogføre for at frigive tid til HH. Det blev diskuteret, at der evt. skal etableres et ”velkomstudvalg” til greenfee gæster. KD orienterede om restauranten. Det skal pointeres overfor medlemmer og gæster at der skal bestilles mad inden man går ud. Ved regnvejr kan der kun lukkes ifølge aftale med KD. Der er jubilæum i Skærbæk Mølle GK. KD deltager måske. Ikast/Vejen aftalen skal præciseres angående deltagelse i åbne turneringer. KD orienterede om opstart af senior golf.

 11. Eventuelt. Bestyrelsesmødet den 13. juni flyttet til den 15. juni.