vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 20. april 2017

Skrevet d. 26/04-2017 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmødet den 20. april 2017

 

Deltagere:   Frits Christensen (FC), Hanne Pliniussen (HP), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Inger Marie Andersen (IMA), Jens Peder Jespersen (JPJ), Kurt Dalgaard (KD), Peder Bro Iversen (PBI), Peder Nordestgaard (PN) og Hanne Häggqvist

Referent:     Hanne Häggqvist

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2017.
  Referatet blev godkendt og underskrevet. Ved afbud fra bestyrelsesmedlemmer skal vi huske at give vedkommende kopi af eventuelt udleveret materiale.

 2. Økonomi.
  Medlemsstatistikken – Vi skal gerne have flere seniorer. Billigere junior kontingent har ikke rigtig slået igennem.
  Greenfee statistikken – Blev gennemgået.
  Kontakten til slettede medlemmer – nogle få har meldt tilbage at de fortsætter enten som fuldtid eller flex.
  Perioderegnskabet pr. 31.03.2017 blev udleveret og gennemgået.

 3. Jubilæum
  Orientering om ekstra optryk af jubilæumsavisen. Markedsføring af Sundhedsugen. Sendes også til Skjern Update.

 4. Golfpas Vestjylland
  KD orienterede om det sidste møde, som blev afholdt i Holmsland Klit GK.

 5. Tilbygning til golfbiler.
  Der er søgt om midler til projektet fra Sdr. Lem Andelskasse Fond, Medarbejderfond for VKR Gruppen, Rahbek Fonden og Jysk Energi Sponsorpulje. Der skal indhentes pris på at lave 6 elstik med overdækning. Tovholder på projektet er HPM, KD og HH.

 6. Orange teesteder.
  Teestederne har benævnelsen fremskudte teesteder. Diskussion af hvem og hvornår de skal bruges. HH sender besked til prøvemedlemmer efter 3 måneder, hvor de bl.a. bliver orienteret om HCP 54 kontra HCP 72. Til begynder/9 huls turneringer bruges de orange teesteder for dem der har HCP 55-72. Op til HPC 54 bruges de røde og blå teesteder. HH sørger for rating/konverteringstabeller samt scorekort. HH sender nyhedsbrev ud, hvor der orienteres om hvad de orange børster er og hvad de skal bruges til.

 7. Skjern Håndbold.
  PBI står for fremtiden for udsendelse af nyhedsbreve samt tilmelding til kampe.

 8. Orientering fra udvalgene.
  Turneringsudvalg – HP – Åbningsturneringen gik rigtig godt både med hensyn til opgørelse af resultater samt at der var stor ros til restauranten.

  Begynderudvalg
  – IMA – På mødet den 28. marts var det især mentorordningen der blev diskuteret og afstemt. Der er taget foto af begynderudvalget til hjemmesiden og til opslagstavlen i kælderen. Til infoaftenen den 29. marts blev der indmeldt 10 nye medlemmer. Søndag den 30. april er der Golfens dag. Et nyt tiltag – der er præmier til Årets bedste score samt til den der har deltaget i flest begynder/9 huls turneringer.

  PR-udvalg – FC – Til de åbne lørdage, som har været hver lørdag her i april måned, har der indtil nu ikke været nogen. På Facebook er opslaget vedr. åbne lørdage blevet boostet. Det er blevet annonceret på Facebook, nyhedsbreve samt ved mail til sponsorer. Vedr. jubilæumsugen uge 29 er der annoncer i Golfbladet og Golfavisen. Golfavisen kommer mandag den 24. april for at lave et indlæg i Golfavisen. Indtil nu har 362 booket tider i uge 29. De nye foldere til turister er kommet hjem. På det næste møde i PR udvalget bestemmes det hvor de skal fordeles hen.

  Sponsorudvalg – HH – Intet at bemærke.

  Baneudvalg - JPJ – Styringen af vandingsanlægget er stået af. Der skal laves en procedure for sådanne opgaver og prisindhentning. HPM og PN laver proceduren. Fairway klipper nr. 2 er helt færdig. Den er blevet brugt som reserve samt maskine nr. 2 ved klipning af fairways. Ved at klippe med 2 maskiner spares der 2 timer pr. klipning i forhold til, hvis der kun bruges 1 maskine, da man bedre kan holde sig fri af spillerne. Hydraulikdelen er stået af og desuden skal klippe leddene slibes. JPJ, Leif og HPM ser på det. Hvad skyldes de brune pletter der er på 3. green og kan der gøres noget ved alle de Bellis der er på hul 14? JPJ går videre med det.

  Sportsudvalg – PBI – De første kampe i Danmarksturneringen spilles den 6. maj. Der er 16 mand i truppen og der skal bruges 14 til kampene. Juniorranglisten i maj er på plads.

 9. Orientering ved formand og daglig leder.
  Greenfee prisen ændres til fuldpris fra den 22. april. Der spilles ikke med oplæg fra den 1. maj.

10.   Eventuelt
        Open by night i Ringkøbing - HPM og JPJ er på standen. HH aftaler nærmere.

        Der blev spurgt om der kan betales greenfee for 9 huller – ja det kan ændres på Proboxen.

        Der står ikke på hjemmesiden at der kan lejes trolley. Bliver snarest rettet.

        Carlsberg Hulspilsturnering – Betingelserne for turneringen skal stå i Golfbox. HH sørger for at de kommer til at stå der.

        Golfens dag markedsføres via Facebook og hjemmeside.

        FC foreslår at vi til næste møde har et punkt der lyder – hvordan kan vi få nye medlemmer. Skal der være en gulerod hvis et medlem finder et nyt medlem.

        FC har kontakt Diabetes foreningen, men har intet hørt fra dem.