vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 28. november 2016

Skrevet d. 01/12-2016 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmødet den 28. november 2016

Deltagere:   Frits Christensen (FC), Hanne Pliniussen (HP), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Inger Marie Andersen (IMA), Jens Peder Jespersen (JPJ), Kurt Dalgaard (KD), Peder Bro Iversen (PBI), Peder Nordestgaard (PN) og Hanne Häggqvist (HH)

Referent:     Hanne Häggqvist

 

 1. Konstituering af bestyrelsen herunder fordeling af udvalgene: Baneudvalg, begynderudvalg, handicapudvalg, husudvalg, junior/sportsudvalg, PR udvalg, sponsorudvalg og turneringsudvalg.
  KD bød som fungerende formand velkommen.

  Derefter var der en præsentationsrunde, således at de nye også kommer til at kende de siddende bestyrelsesmedlemmer.

  Konstituering:
  Formand               Kurt Dalgaard
  Næstformand       Peder Bro Iversen
  Kasserer                Hans Peter Ø. Mikkelsen

  Udvalgene:
  Amatør- og ordensudvalg
  Paul Johansen, Preben Knudsgaard og Esber Tobiasen.

  Baneservice
  Allan Højberg Jensen, Anna Grethe Horsbøl, Bent G. Jensen, Bjarne Rasmussen, Elly Kjærgaard, Erik Byskov Larsen, Flemming Pedersen, Jacob Faartoft, Jens Erik Nørskov, Johannes C. Friis, Johs. Bæk, Preben Bech, Preben Vils Pedersen, Rolf W. Christensen, Svend Erik Mouridsen, Søren Jespersen

  Baneudvalg - JPJ
  Udvalgets medlemmer: Carlo Jensen, Claus H. Christensen, Erik Peetz, Ida Fyhn Madsen, Johnny Streit, Peder Bro Iversen, Aage Daugaard, Peder Nordestgaard

  Begynderudvalg - IMA
  Udvalgets medlemmer: Anette Black, Bjarne Häggqvist, Bjarne G. Hansen, Chris Black, Grethe Holm Rasmussen, Inger Nielsen, Jytte W. Hansen, Jørgen Lauritsen, Kaj Gynthe Nielsen, Mads Astrup, Margit Have Mikkelsen, Vibeke Horn Lauritsen, Vagn Krogsgaard, Villy Svinth

  HCP udvalg - KD
  Udvalgets medlemmer: Hanne Häggqvist

  Husudvalg - HH
  Udvalgets medlemmer: Bjarne Häggqvist, Charlotte Svarrer, Grete Christensen, Inge Møller, Karin Sølvsten, Margit Jensen, Ole Møller, Peter A. Svarrer, Solveig Korsgaard

  Juniorudvalg - PBI
  Udvalgets medlemmer: Anne Mette Obling, Birgitte Knak Ostersen, Brian Vassard, Herluf Hindbo, Johnny Streit, Jørgen Bro Lauridsen, Keld Hviid Møller, Lilian Svinth, Sara Jensen

  Sportsudvalg - PBI
  Udvalgets medlemmer: Caspar Bork Sørensen, Dan Lind Hansen, Jens Hasager Kirk, Johnny Streit, Karl Ole Nørgaard Nielsen

  PR udvalg - FC
  Udvalgets medlemmer: Hanne Häggqvist, Jette Bentsen, Johnny Streit.

  Sponsorudvalg    KD, FC og HH finder ud af hvem der skal være formand for dette udvalg.
  Udvalgets medlemmer: Frits Christensen, Emma L. Jensen, Hanne Häggqvist, Mads Møller

  Turneringsudv. - HP
  Udvalgets medlemmer: Birthe Refstrup, Frits Christensen, Gitte Sig, Lone Wulff Larsen, Mads Møller, Mogens Steffens, Peder Mensel, Poul Ernst Vestergaard
   

 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2016. Referatet blev godkendt og underskrevet.

 3. Bestyrelsesmøder i 2017. HH udleverede forslag til bestyrelsesdatoer i 2017, som blev godkendt. Mandag den 16. januar Tirsdag den 21. februar Onsdag den 22. marts Torsdag den 20. april Mandag den 15. maj Tirsdag den 13. juni Onsdag den 9. august Torsdag den 21. september Mandag den 23. oktober

 4. Økonomi. HPM udleverede oversigt over antal budgetterede medlemmer kontra fakturerede antal medlemmer, som blev diskuteret Diskussion af hvordan vi kan fastholde medlemmer i klubben. Forslag om at mentor/kontaktperson ordningen skal udbygges. Mentor skal præsenteres for det nye medlem. DGU har lavet en undersøgelse, som viser at mange falder fra inden for de første 2 år. Vi skal gøre alt hvad vi kan, for at de nye bliver. KD foreslår at vi ændrer betalingsterminerne f.eks. til den 15. oktober. HH undersøger om det rent praktisk kan lade sig gøre ved PBS. Diskussion af om regnskabsåret skal omlægges til at følge kalenderåret. Greenfee statistikken skal fremadrettet indeholde antal betalende gæster og antal ikke betalende gæster.

 5. Forpagter. KD orienterede om de samtaler der indtil nu har være med Flemming Jørgensen. KD gennemgik de væsentligste punkter i forpagtningsaftalen. KD har møde fredag i denne uge med Flemming og håber at få aftalen på plads da.

 6. Ordensregler. Det udsendte forslag blev gennemgået, kommenteret og tilrettet. KD forslår at der tilføjes: ”I perioden 1. november – 31. marts suspenderes punkterne 2 og 3, således at en runde kan begynde fra valgfri tee, hvis det ikke er til gene for øvrige spillere på banen. Det er især vigtigt at undersøge, om der er reserveret tid på hul 1, før spillet fortsættes efter hul 18. Spillere, som er startet på 1. tee har altid fortrinsret”. HH gjorde opmærksom på at ordensreglerne er et arbejdsredskab for såvel personale som baneservice, og spurgte om det ikke var nemmere at få en lille flok til at efterleve ordensreglerne i stedet for at tilrette efter den lille flok. Ordensreglerne tages op igen på et senere bestyrelsesmøde.

 7. Vedtægtsændring Vi skal have gennemgået vedtægterne enten sammen med en konsulent fra DGU eller med en konsulent fra kommunen. De punkter der skal ses på er bl.a.: regnskabsår, indskud samt formålsparagraffen.

 8. Jubilæum Budgetterne for de forskellige arrangementer blev diskuteret.

 9. ERFA-gruppe møde i Struer GK den 19. januar 2017. KD orienterede om dette ERFA samarbejde. HPM, KD og HH deltager.

 10. Orientering fra udvalgene. De nye i bestyrelsen blev orienteret om hvad udvalgene orienterer om. Ellers intet at bemærke.

 11. Orientering ved formand og daglig leder. KD – vi har et stort ønske om at få tilbygget plads til golfbiler, da vi mangler pladsen. KD har talt med LAG, men et projekt under 150.000 kr. kan det ikke betale sig at søge til, og så skal vi selv finansiere halvdelen. PBI har talt med nogen frivillige medlemmer, som har sagt at de vil overtage projektet. Der skal bruges ca. 80 arbejdstimer fra frivillige til projektet. Det er vigtigt til de ansøgninger der sendes til forskellige fonde.

  Skilte – De billeder der er taget er ikke gode nok. Diskussion af hvad der skal gøres. Det skal være i orden fra starten. Den 16. januar tages der endelig beslutning om hvad der skal ske, PBI fremskaffer priser på at rette billederne til noget brugbart. Alternativt bruges de kort vi bruger i baneguiden.

  KD orienterede om mødet i Skærbæk Mølle GK d.d. I mødet deltog Blåvandhuk GK, Henne GK, Varde GK, Holmsland Klit GK, Skærbæk Mølle GK samt Dejbjerg GK. Der er lavet et oplæg om at spille 4 baner til 900 kr. Spørgsmål – kan der gives mulighed for spil på såvel 3 som 4 baner. Et oplæg fra gruppen er at hver klub giver 10.000 kr. til markedsføring. Vi har ikke råd til ikke at være med. På mødet blev der også fremlagt et oplæg til en fritspils aftale klubberne imellem.

Eventuelt. Intet at bemærke.