vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 3. maj 2012

Skrevet d. 03/05-2012 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmøde den 3. maj 2012 

Deltagere: Rikke L. Omme (RLO), Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peder Jespersen (JPJ), Mads Møller (MM), Viggo Nielsen (VN), Claus T. Larsen (CTL), Jytte W. Hansen (JWH), Hanne Häggqvist (HH) 

Afbud: Vagn Krogsgaard 

Referent: Hanne Häggqvist 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. marts 2012. 

 

Referatet blev godkendt. 

2. Orientering ved formand og daglig leder. 

 

VN roste banepersonalet for den flotte bane. Banen får mange roser af medlemmer såvel som gæster. VN - Knud Erik Bollerup har fået en henvendelse ang. en handicappet medhjælper. De andre medarbejderne har sagt OK. Det drejer sig om 2 dage om ugen og det koster os ikke noget. En god ide at hjælpe en ung mand på denne måde. VN – der er en god stemning i klubben. Diskussion omkring opretning af nedslagsmærker og om at lægge tørf på plads. Der sendes nyhedsbrev ud og skrives på hjemmesiden at alle har pligt til at rette nedslagsmærker og lægge tørf på plads. VN orienterede om at torsdagsherrerne har fået lov til at lave gunstart på de første 9 huller den sidste torsdags i månederne april – september. Dette har medført, at der er mange blokerede tider om torsdagen. Vi har spurgt om torsdagsherrerne vil støtte økonomisk til bygning af et lynskur placeret mellem 15. green og 16. teested. Det vil de godt. HH oplyste at der også er søgt Nærværdi Puljen – Vestjylland Forsikring om penge til skuret. Vi får dog først svar om dette efter september. VN – El til campingvogne og autocampere. HH er ved at undersøge om vi må, forventer svar inden for en lille uge. Hvis vi må, etableres der el udtag på bagsiden af skuret, og der vil så blive opkrævet 50 kr. pr. nat. HH – JPJ har købt traileren for 6.100 kr. HH orienterede om, at der er alt for mange 2 bolde i weekenden. Et af vore medlemmer ville ud og spille en søndag sammen med 2 gæster, men kunne først få en tid efter kl. 16.00, da der indtil da var fyldt op. Der var 19 – 2 bolde. Besluttet at medlemmerne orienteres om, at fremover vil 2 boldene blive slået sammen af HH, 

således at der kan blive plads til gæster og medlemmer. HH har fået et par henvendelser angående nogle fuldtids medlemmer, der gerne vil overgå til flexmedlem nu. Ifølge vedtægterne tegner man et medlemskab for et år ad gangen, og det vil derfor kræve en vedtægtsændring for at imødekomme et sådant ønske. HH – DGU laver i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund Fyraftensgolf den 20. juni kl. 17 – 19. Vi tilmelder os. HH er tovholder. 

3. Økonomi samt medlemssituationen. 

 

JWH udleverede regnskabet for 1. oktober – 31. marts. Det ser godt ud. Men vi skal stadig være opmærksomme på udgifterne. PBI ser på el udgifterne hos greenkeeperne. HH udleverede medlemsstatistik, som også ser fornuftig ud. Vi vil dog stadig gerne have nye medlemmer. 

4. Orientering fra udvalgene. Baneudvalg – JPJ – Vil gerne om vi kan afprøve ændringer af hul 14 og hul 15 i maj måned. Besluttet at det bliver afprøvet. Der skal fældes så få træer som muligt. Medlemmerne skal orienteres inden det sættes i gang. Ingen HCP regulering, hvis man spiller de ”nye” huller. Boldautomaten på træningsbanen flyttes ned til greenkeeperne, som forsøger at lave den om til en boldvasker i vinter. Der laves et skilt til hegnet på hul 9 – ”Vent her indtil du skal slå, så er du i sikkerhed”. HH JPJ vil gerne have flyttet clockgreen. Besluttet at den bliver hvor den er. De som har meldt sig til at lave et stykke frivilligt arbejde for greenkeeperne er dækket af en af de forsikringer vi har. De må dog ikke blive sat til at komme en bestemt dag på et bestemt tidspunkt hver uge, så er det helt andre regler der gælder. Der købes dæk til traktoren på træningsbanen hos Dækcenter. Begynderudvalget – Intet at bemærke. Bladudvalg – Intet at bemærke. Handicapudvalg – Intet at bemærke. Husudvalg – Intet at bemærke. Juniorudvalg – Intet at bemærke. PR- og sponsorudvalg – Der arbejdes på at få en sponsor til pop-up 

 

 

markeringerne på fairway. Lykkes det, skal der arbejdes med at få 50 m markeringer også. Sportsudvalg – CTL – Det går trægt med at sælge partnerpakker. Turneringsudvalg – Intet at bemærke. 

 

5. Orientering om nye HCP regler – tællende runder. HH orienterede om møde i Golfklubben Lillebælt. Skal vi sige at klubberne i klubbens runder er tællende? Det blev besluttet at det skal de ikke være. 

 

6. Eventuelt. MM spurgte om der virkelig ikke er plads til en scooter mere i garagen. VN mener det er der. VN finder en løsning på placering af papaffaldet. Diskussion af om vi kan lave et halvtag ud mod vejen til bilerne, således at pladsen i garagen kan bruges til affald og scooter alene. 

 

Næste bestyrelsesmøde den 6. juni 2012 kl. 18.30