vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 30. oktober 2012

Skrevet d. 30/10-2012 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmødet den 30. oktober 2012 

Deltagere: Jytte W. Hansen (JWH), Vagn Krogsgaard (VK), Viggo Nielsen (VN), Mads Møller (MM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Peder Bro Iversen (PBI) og Hanne Häggqvist (HH) 

Afbud fra: Claus Trudsøe Larsen og Rikke L. Omme 

Referent: Hanne Häggqvist 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. september 2012. Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Orientering ved formand og daglig leder. VN orienterede om Regionalmødet i Ikast. DGU får nyt logo fra det nye år. Der var orientering om at DGU medlemskortet kan ændres til et kort med Mastercard med medlemsfordele. Fremover sendes bladet Dansk Golf til klubberne, hvor så medlemmerne kan hente bladet. Dette pga de høje porto priser. Medlemssituationen i Danmark er status quo. Der er kommet 7.000 nye golfspillere i år. Der var megen diskussion omkring greenfee rabat ordninger. Fungerende formand for Ikast GK orienterede om situationen i Ikast GK. 

 

Greenfee rabataftaler. Vi har fået nogle forespørgsel fra Torsdagsherrerne, og en af dem drejer sig om greenfee aftale med Esbjerg Golfklub. HH har lavet en oversigt med hvilke klubber vi har haft besøg af i 2011/2012 med angivelse af antal og om der er greenfee aftale. Aftalt at HH spørger følgende klubber om de vil indgå i en ½ pris aftale med Dejbjerg GK: Holmsland Klit Golfklub, Skærbæk Mølle Golfklub, Åskov Golfklub samt Esbjerg Golfklub. Renteswap VN orienterede om renteswap. Kursus Knud Erik Bollerup og Henning Hansen er på greenkeeper kursus i uge 45. Fusionshold Orientering om fusionsholdet 2. division damer mellem Dejbjerg og Herning. Dejbjerg er hjemmebane. Dansk Handicap Idrætsforbund HH orienterede om det første møde med Dansk Handicap Idrætsforbund, om at Dejbjerg Golf Klub tilbyder golf for udviklingshandicappede. Vi har planlagt en dag i foråret, hvor vi indbyder handicappede i hele kommunen til at komme sammen med 

deres hjælpere. Rundt om Fjorden HH – Nordic Link har lanceret et nyt tiltag, Rundt om Fjorden, hvor man kan tilbyde 3 forskellige pakker, som er tiltænkt som firmagaver. HH har sammen med Jacob udarbejdet 3 pakker. Disse pakker blev godkendt. Tilbud til prøvemedlemmer Vi har hidtil kørt med et tilbud til prøvemedlemmer senior, men ikke haft et tilsvarende for ynglinge/studerende. HH har udarbejdet et forslag med tilbud, som forelagt bestyrelsen. Tilbuddene blev godkendt. 

3. Kreaturer på golfbanen. Carl Aksel Frost har vedkendt, at det var hans kreaturer, der var inde på golfbanen lørdag den 27. oktober, hvor de forvoldte skader på hullerne 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Carl Aksel Frost har anmeldt det til sit forsikringsselskab – Codan. HH har taget billederne af skaderne. Forsikringssagen skal ikke afsluttes førend til foråret, hvor vi kan se om der stadig er skader. 

4. Forslag fra torsdagsherrerne. Udsigtstårn hul 6 Torsdagsherrerne har bedt om, at der bliver sat et udsigtstårn op på hul 6, så man kan se om holdet foran har passeret skovgrænsen, da nogen glemmer at slå på klokken. Besluttet at der laves et udsigtstårn. PBI spørger Stensbo Huse, om at lave tårnet. Det skal være udgifts neutral for klubben. Greenfee aftale Torsdagsherrerne har spurgt om klubben vil lave en greenfee aftale med Esbjerg Golf Klub. Se punkt 2. Lynskuret Torsdagsherrerne spørger til lynskuret. Skuret er ved at blive lavet, og HH har aftalt med Stensbo Huse, som laver skuret, at de laver en plan for hvor der skal støbes til skuret. Der skal så støbes hurtigst muligt, således at skuret kan blive sat op, så snart at vejret tillader kørsel på banen. HH arrangerer at der bliver sat lynafleder på skuret og på huset ved hul 12. Vi har fået tilsagn om 10.000 kr. fra Nærværdi Puljen (Vestjyllands Forsikring) og 10.000 kr. fra torsdagsherrerne. 

 

 

5. Restauranten Vi har sat en annonce i Dagbladet Ringkøbing-Skjern samt i Jydske Vestkysten, hvor vi søger en ny forpagter. 

6. Økonomi samt medlemssituationen. JWH udleverede det færdige regnskab for 2011/2012. Et flot regnskab, som blev godkendt og underskrevet. HH udleverede medlemsstatistik pr. 30. oktober, som blev gennemgået. 

7. Orientering fra udvalgene. Baneudvalg – JPJ – Der er fældet en del af fyrretræerne rundt om puttegreenen, for at undgå at der kommer nåle fra fyrretræerne på puttegreenen. Der skal plantes egetræer rundt om i stedet. Spørgsmål - skal de sidste 10 fyrretræerne også fældes. De fældes også. Laura Tang Madsen har sagt ja til at komme med i baneudvalget. Lyngbakken – vil det være en god ide, at få vilde heste til at gå på bakken, for at holde græs og fyrretræer nede. JPJ arbejder videre med det. Det skal være udgifts neutral for klubben. Begynderudvalg – VK – Der har været afslutning, som gik rigtig godt. Åbent hus den 30. september, hvor 6 ud af 7 meldte sig ind. Der er 4 i udvalget der stopper, men VK har 5 nye emner. Bladudvalg – HH – Deadline til Årsskrift 2013 er den 1. februar 2013, hvor alle udvalgene bedes komme med deres planer for hvad der skal ske i 2013. VN har bedt HH sørge for, at der kommer noget i bladet omkring Golfmanagement uddannelsen, som HH er en af de første 17, der bliver uddannet som. Handicapudvalg – Intet at bemærke. Husudvalg – Intet at bemærke. Juniorudvalg – Intet at bemærke. PR- og sponsorudvalg – MM – Vi har mistet 4 sponsorer. Det er svære tider, men udvalget håber at kunne sælge flere annoncer til Årsskrift 2013. Sportsudvalg – Intet at bemærke. Turneringsudvalg – Intet at bemærke. 

8. Eventuelt. Ingen bemærkninger.