vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 6. august 2015

Skrevet d. 18/08-2015 af: Hanne Häggqvist

Resume af bestyrelsesmøde den 6. august 2015

Deltagere:   Bent Byskov (BB), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Peder Bro Iversen (PBI), Kurt Dalgaard (KD), Frits Christensen (FC), Vagn Krogsgaard (VK) og Hanne Häggqvist (HH)

Afbud:          Mads Møller

Referent:     Hanne Häggqvist

 

 1. Input fra Johnny Streit og Erik Villumsen. Hverken Johnny eller Erik havde noget til bestyrelsen og deltog derfor ikke.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2015. Referatet blev godkendt og underskrevet.

 3. Økonomi. HPM gennemgik regnskabet pr. 30. juni 2015 og kommenterede det. Vi har endnu ikke modtaget et tilbud fra Bjerg VVS på alternative opvarmningsformer. HPM har talt med Sten Nielsen fra Bjerg VVS, og han mener ikke at jordvarme er et alternativ for Dejbjerg GK, da vi ikke har et højt nok varmeforbrug. Der skulle komme et tilbud i næste uge. Fairway klipper og en greenklipper er ved at stå af. Fairway klipperen har 1. prioritet. Der er indhentet tilbud fra Toro/Lely og fra Svenningsen. Til næste bestyrelsesmøde skal JPJ og HPM komme med en indstilling til hvilke/hvilken maskine der ønskes og hvordan de kan finansieres.

 4. Shoppen. Varelager køres ned – hvornår? Åbningstider resten af året? Skal tøjet fra Backtee returneres henover vinteren? HH undersøger. Det resterende varelager bliver. Åbningstider hen over vinteren – som udgangspunkt er der lukket, dog er der åbent i det omfang at HH og Johnny er på arbejde. Der skal ikke holdes ekstra åbent i weekender f.eks .op til jul.

 5. Greenfee for 9 huller, 150 kr. Probox er sat op til at der kan betales greenfee for 9 huller. Spørgsmålet er – hvad med greenfee kort? Greenfee kort kan fremover byttes til 9 hullers greenfee kort. Disse er gældende i 3 år.

 6. Skolegolf. HPM og HH deltog i møde den 15. juni med emnet Krop og Kompetencer. Efterfølgende har PBI, JS og HH haft møde med Christian Møller fra DGU omkring skolegolf. Hvad gør vi i år og hvad vi til næste år omkring skolegolf? HH og PBI orienterede om at vi har modtaget en liste med navne og kontaktoplysninger på idrætslærere i kommunen. Vi kontakter skolerne i nærområdet, som Lem Skole, Række Mølle Skole, Kirkeskolen og Højmark Skole i første omgang. Vi trækker på nogle medlemmer, som har eller har haft tilknytning til ovennævnte skoler. PBI, JS og HH arbejder videre med dette projekt. Diskussion af de priser der er fastsat for skoler. De vedtagne priser fastholdes.

 7. Giv en gave for livet – 30. august. Vi har meldt os til arrangementet ”Giv en gave for livet”, som DGU markedsfører. Der skal laves en plan for et begynderforløb så de nye kan få bagmærke i år. Tilbud på dagen til dem der melder sig ind – 1.200 kr. indtil 31. marts 2016. JS og HH laver en plan for dagen samt en plan for et begynderforløb. Der skal markedsføres via hjemmesiden, nyhedsbreve og opslag. KD kommer med et indlæg, som skal bruges.

 8. 50 års jubilæum. - Ide bank til jubilæumsåret. - Kortsigtet og langsigtet plan for klubben. - Der skal nedsættes et udvalg til at tage sig af jubilæet. - I 2016 en uge med greenfee til 100 kr. for at se hvad det giver. - I 2017 i jubilæumsugen greenfee 50 kr. - Skal der laves en jubilæumsbog. - Teestedsskilte – skal der være skilte? Dette blev diskuteret og der var bred enighed om at der skal være teestedsskilte. Der skal laves nye til 18 hullers banen, og på pay & play banen genbruges de bedste fra 18 hullers banen. Der skal indhentes tilbud. Hen over sommeren skal bestyrelsen når de spiller andre baner, tage billeder af flotte teestedsskilte og sende til bestyrelsen til inspiration. - I år ser vi hvad klubber der har jubilæum gør.- Teested skilte set i Herning GK. Skiltene er lavet i samarbejde med INGO Course Manager. HH indhenter tilbud på skilte. - Måske først nye teested skilte i 2017.

 9. Orientering fra udvalgene.

  Baneudvalg
  – JPJ – Vi har fået rapport fra Arbejdstilsynet efter deres besøg. Der skal svares på de ting der er senest den 17. august. HH har fulgt op på skrivelse fra Kommunen angående Ny natur, det vil sige bl.a. §3 områder. Der er ikke tilføjet noget på golfbanens jord.

  Begynderudvalg – Intet at bemærke.

  Bladudvalg – Intet at bemærke.

  Handicapudvalg – Intet at bemærke.

  Husudvalg – I forbindelse med indhentning af tilbud fra Bjerg VVS, er HH blevet opmærksom på nogle ukorrekte m2 i BBR meddelelsen. HH opmåler alle bygninger for at få det rettet til hvis nødvendigt.

  Juniorudvalg – Intet at bemærke.

  PR- og sponsorudvalg – BB – Der er sendt invitation ud til sponsordag den 17. august. Der skal snart holdes møde i udvalget.

  Sportsudvalg – Intet at bemærke.

  Turneringsudvalg – HH – Vi skal højest sandsynlig stille bane til rådighed til et DGU arrangement i 2016. HH arbejder på turneringsplanen i den forbindelse, men afventer datoer for Danmarksturneringen i 2016 fra DGU. Tama Cup gik godt. Næste turnering er Sydbanks og derefter Kommunemesterskabet.

 10. Orientering ved formand og daglig leder. Der bliver sendt invitation ud til udvalgssammenkomst i næste uge. DGI har sendt invitation ud til temaaften den 29. oktober. Ingen i bestyrelsen ønsker at deltage. Hole in one set i Hjarbæk Fjord Golfklub. Et samarbejde med Probox. Ikke interesseret pt. Vi har modtaget en skrivelse omkring vindmøller i nabolaget. Vi afventer hvad der sker. Når HH har ferie skal der være bemanding på i kontoret fra 2016.

 11. Eventuelt. Der skal være et fast punkt på dagsordenen der hedder – personale. HH skal sende nøgletal ud til bestyrelsen inden bestyrelsesmøderne – medlemmer, greenfee. Diskussion af greenfee/samarbejdsaftale med naboklubber.