vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 7. januar 2013

Skrevet d. 07/01-2013 af: Hanne Häggqvist

Resume af bestyrelsesmøde den 7. januar 2013 

Deltagere: Jytte W. Hansen (JWH), Vagn Krogsgaard (VK), Viggo Nielsen (VN), Mads Møller (MM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Rikke L. Omme (RLO), Peder Bro Iversen (PBI), Bent Byskov (BB) og Hanne Häggqvist 

Referent: Hanne Häggqvist 

VN indledte mødet med at byde PBI velkommen i bestyrelsen samt velkommen til suppleant BB. 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. oktober 2012. Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Underskrift af referat fra Generalforsamling den 28. november 2012. Referatet som er godkendt og underskrevet af dirigenten blev underskrevet af bestyrelsen. 

3. Konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand – Viggo Nielsen Næstformand – Vagn Krogsgaard Kasserer – Jytte W. Hansen Formand for baneudvalg – Jens Peder Jespersen, dog har Viggo Nielsen det økonomiske ansvar. Formand for begynderudvalg – Vagn Krogsgaard Formand for bladudvalg – Rikke L. Omme Formand for handicapudvalg – Viggo Nielsen Formand for juniorudvalg – Peder Bro Iversen Formand for PR- og sponsorudvalg – Mads Møller Formand for sportsudvalg – Peder Bro Iversen Formand for turneringsudvalg – Rikke L. Omme 

4. Orientering ved formand og daglig leder. Udsigtstårn hul 6 PBI - der arbejdes på en løsning med et spejl. Vi låner et spejl for at afprøve om det virker som det skal. Afprøves her i foråret. Lynskur hul 15/16 Skuret vil blive sat op senest den 23. marts til oprydningsdagen. Michael N. Muldbjerg Har overtaget forpagtningen pr. 1. januar 2013. Automaterne overdrages til Michael fra den 7. januar. Møde med Jacob, Knud Erik, Michael og Hanne VN har bedt HH arrangere et møde mellem ovenstående for at forberede sæsonen 2013 og med henblik på at få informationer til hjemmesiden. 

 

Datoer for bestyrelsesmøder i 2013. De udleverede datoer er godkendt, dog skal der findes en ny dato i stedet for den 3. juni, da 4 af bestyrelsen ikke kan den dato. Ny mødedato – onsdag den 5. juni. Tullamore Golfklub HH – vi har fået en henvendelse fra Tullamore Golfklub, om vi vil indgå i en greenfeeaftale med dem. HH gør opmærksom på, at vi tidligere har sagt nej til baner, som har 9 huller. Bestyrelsen vedtog at der ikke skal indgås flere greenfeeaftaler i år. Pigecamp 2013 HH – vi har fået en henvendelse fra DGU om vi vil være værtsklub for Pigecamp 2013. Der vil komme ca. 80 piger i alderen 9-14 år. DGU vil betale for den ekstra rengøring, som et sådant arrangement. Al maden vil blive købt i restauranten. Jacob skal ikke deltage, men de vil gerne om nogle få elitespillere vil give pigerne lidt træning. Der skal være spil på banen mandag – torsdag. Formålet med Pigecamp er at pigerne får et netværk. HH arbejder videre med arrangementet. 

5. Forslag til gæstekort til pay & play banen. Forslaget blev diskuteret samt fordele og ulemper. Vedtaget at medlemmer kan afhente greenfee kort på kontoret, ved spil med en person på pay & play banen. Greenfee kortene ændres således at der er plads til at udfylde med mailadresse. Greenfee kortene gemmes på kontoret. 

6. Ajourføring af Virksomhedsplan. Den nuværende Virksomhedsplan er lavet på baggrund af en visionsaften i oktober 2006. Aftalt at der skal afholdes visionsaften i efteråret 2013. Virksomhedsplanen blev gennemgået. HH ajourfører og sender den til bestyrelsen til godkendelse. 

7. Orientering fra udvalgene: Baneudvalg – VN – Både på pay & play banen samt træningsbanen er gummitees i måtterne meget slidte. VN – forslag fra generalforsamlingen om at plante træer på ubenyttede arealer på banen - En god ide. Der kan plantes et vist antal 1 år, og tilsvarende antal næste år, således at vi altid har træer af forskellige størrelser at tage af. Begynderudvalg – Intet at bemærke. Bladudvalg – Deadline til Årsskrift er den 1. februar. Handicapudvalg – HH – der er udført årsrevision d.d. Husudvalg – VN – er det muligt at husudvalget kan hjælpe mere end tirsdag og torsdag. HH – det har dele af husudvalget gjort her i 2012, og det er op til udvalgsmedlemmerne om de kan afsætte tiden til det. 

 

 

Juniorudvalg – PBI – Deltager i Sjov lørdag den 13. marts. Opstartsmøde den 24. januar. Ny organisation hvor der er mange med én opgave. Der er mange nye i udvalget. PR- og sponsorudvalg – MM - Udvalget arbejder med at sælge annoncer til Årsskrift. Diskussion af hjemmesiden. På næste møde laver udvalget et oplæg til ny hjemmeside som danner grundlag for indhentning af pris. Diskussion af brugen af TV i restauranten til reklamer fra sponsorer. Sportsudvalg – PBI – Opstartsmøde den 23. januar. Der er mange nye i udvalget. Alle får ansvaret for en enkelt opgave. Turneringsudvalg – Intet at bemærke. 

8. Tiltag for at få nye medlemmer i 2013. Der er Spil golf med en ven: 24. april, 22. maj, 26. juni, 28. august og 25. september. Firmagolf igen i 2013. Sendes ud til udvalgte firmaer i begyndelsen af februar. Diskussion af om der skal være spisning til afslutningen. Vi beder Michael komme med et tilbud på mad. 

9. Eventuelt. JWH spurgte om vi her i klubben også kan bede medlemmerne selv om at registrere deres scorekort. Ja det kan vi. 

 

Lang diskussion af kontingentgrupper. Familiekontingent 2 forældre incl. 2 juniorer.