vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 8. august 2012

Skrevet d. 08/08-2012 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmødet den 8. august 2012 

Deltagere: Jens Peder Jespersen (JPJ), Mads Møller (MM), Viggo Nielsen (VN), Rikke L. Omme (RLO), Jytte W. Hansen (JWH), Peder Bro Iversen – delvis (PBI), Hanne Häggqvist (HH) 

Afbud: Vagn Krogsgaard, Claus Trudsøe Larsen 

Referent: Hanne Häggqvist 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2012 Referatet blev godkendt. 

2. Orientering ved formand og daglig leder. VN er på ferie fra den 3. – 24. september. Ved Kommunemesterskaberne om søndagen ved præmieoverrækkelsen skal en fra bestyrelsen sige et par ord. VK eller MM siger et par ord. Udvalgsdag den 22. september. RLO siger tak til de frivillige. 

3. Restauranten. VN orienterede om opsigelsen af forpagteraftalen fra Kurt og Lasse. Der er kommet en del klager den sidste tid, men vi skal videre. Der nedsættes et ad hoc udvalg bestående af RLO og HH. Udvalget skal den næste måneds tid undersøge hvilke muligheder vi har til næste år. Der orienteres på hjemmeside og i nyhedsbrev. 

4. Evaluering af forsøget på hul 14 og hul 15. Der har været en underskriftsindsamling imod forslaget. De fleste tilkendegivelser på hjemmesiden har været negative. Derfor arbejdes der ikke videre med at ændre hullerne 14 og 15. Orientering på hjemmesiden og nyhedsbrev. 

5. Medlemsmøde. VN spurgte om vi skulle have et medlemsmøde. Der var ikke den store opbakning til fra resten af bestyrelsen. VN foreslog at en af bestyrelsen kunne være tilrådighed for medlemmerne et par 

 

 

timer engang imellem. Der kan så stilles spørgsmål til bestyrelsesmedlemmet. Det var der heller ikke stemning for. Der er et indlæg på Forum fra Thomas Andersen vedr. Virksomhedsplanen. Diskussion af dette. Virksomhedsplanen skal gøres mere målbar – også en fordel for medarbejderne. Forum flyttes om på forsiden af hjemmesiden. 

6. Økonomi samt medlemssituationen. JWH gennemgik regnskabet pr. 30. juni 2012. Det ser fornuftigt ud. Diskussion af maskinindkøb. JPJ skal komme med en prioriteret listen til VN og JWH og det skal herefter til godkendelse på et bestyrelsesmøde. 

7. Orientering fra udvalgene: Baneudvalg – JPJ – Lønstigning til greenkeeperne er reguleret. Henning Hansen har spurgt efter kurser til vinter. Der kan søges VEU godtgørelse så længe han er ansat. Det er AMU kurser der kan komme på tale. Knud Erik har spurgt om han må indkalde en efterlønner i pressede situationer, som når der er ferie. Ja hvis der er plads i lønbudgettet. En af greenkeepernes trucks er færdig. De søger efter en brugt, som kan købes for 40 – 70.000 kr. Kibæk Presenning er blevet bedt om at komme med et tilbud på en top til køresiloerne, således at f.eks. topdressand kan holdes tørt. Begynderudvalg – Intet at bemærke. Bladudvalg – Intet at bemærke. Handicapudvalg – Intet at bemærke. Husudvalg – Intet at bemærke. Juniorudvalg – Intet at bemærke. PR- og sponsorudvalg – MM – Der er sponsordag den 20. august. MM kommer 

 

 

ikke. VN siger et par ord til sponsorerne om aftenen ved middagen. Sportsudvalg – Intet at bemærke. Turneringsudvalg – Intet at bemærke. 

8. Eventuelt. HH spurgte om JPJ eller VN har set på Vandhandleplaner. JPJ ser på det.