vis-nyhed

« Tilbage

Nyt fra baneudvalget

Skrevet d. 30/04-2021 af:

Sæsonstart 2021

Som de fleste nok er bekendt med, er der sket mange nye tiltag på vores bane hen over vinteren. De fleste
stier har fået en opløftning, nogle små bakker som bryder de lige linjer på hul 13-15, renset og affaset
grøfter så vandet bliver synligt og bedre kan aftage vandet i våde perioder. Området ved 10. green er blevet
drænet og affaset, udvidelse af teestederne på hul 1 og 18, ryddet området foran 18. teested. På 13 green
har vi de senere år haft store udfordringer med vand i venstre side, området har vi nu fjernet og reetableret
med nyt dræn og vækstjord, i samme forbindelse udvider vi greenen i venstre side og forkant. For at vi kan
holde vandet væk fra greenen, etablerer vi en ny bunker i venstre bagkant, som er gravet ned til drænsand
og forbindelse til drænet der går rundt om greenen, så vi får specielt overfladevandet væk inden det når
greenen, vi håber også det vil stoppe nogle bolde der normalt ville gå i skoven.

I efteråret kørte vi ca. 1300 ton sand ud på fairways og ca. 120 tons på greens. Dette er et led i vores
langsigtede plan om at komme til at spille til sommergreens hele året. Vi er ganske klar over de gener det
har givet for spillet i løbet af vinteren / foråret. Vi vil bestræbe os fremadrettet på at udbringe sandet
tidligere imens der er vækst i græsset, så det ikke vil genere spillet så meget.
Vi har de senere år haft store problemer med væksten på vores greens og det har derfor været nødvendigt
at prikke med store spyd og tilføre en del sand på greens. Dette bevirker at der kommer mere ilt til
rødderne, samt at vandet bedre og hurtigere kan trænge igennem. Vi har haft et meget koldt forår, som har
hæmmet væksten og derfor har der været større gener af sandet end vi havde forventet (jordtemperatur
pr. 29.04 - ca. 4 grader). Dog er det vores klare overbevisning, at det kommer os til gavn i det lange løb.
Vores teesteder har ligeledes fået den store tur med prikning og sand, således vi får bedre teesteder i løbet
af sæsonen. Vi har nogle udfordringer specielt 2. og 7. teested som desværre ikke får så megen sollys og
derfor ikke har de optimale vækstbetingelser. Vi vil anlægge nogle midlertidige teesteder foran de
nuværende og lade græsset blive lidt højere, så der er mulighed for bedre fotosyntese og forhåbentlig
skabe et bedre rodnet.
Nu håber vi bare på godt vejr så alt grønnes, og banen igen står flot i den skønne natur.

Greenkeeper og Baneudvalg