vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014

Skrevet d. 04/11-2014 af: Hanne Häggqvist

Resume af bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014

Deltagere:   Bent Byskov (BB), Jens Peder Jespersen (JPJ), Peder Bro Iversen (PBI), Mads Møller (MM), Viggo Nielsen (VN), Vagn Krogsgaard (VK), Jytte W. Hansen (JWH), Hanne Häggqvist (HH)

Afbud:          Rikke L. Omme

Referent:     Hanne Häggqvist

 

 1. Input fra Johnny Streit og Erik Villumsen. Johnny og Erik deltog ikke. VN orienterede om at Erik er kommet godt igennem sin operation. Fru Madsen har forpagtet Videbæk Hallens Cafeteria.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. september 2014. Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Orientering ved formand og daglig leder. VN orienterede om Regionalmødet i Herning. Det var et positivt møde. HH orienterede om ERFA mødet d.d. med Probox i Tange Sø Golfklub. Der er spændende ny tiltag. Vi har modtaget et tilbud på alarm i klubhus og hos greenkeeperne, som gør at vi kan spare mange penge om året. HH forhandler med udbyder om at flytte til dem. HH spurgte hvem der skal være 2. og 3. kontaktperson ved alarm hos greenkeeperne. PBI er 2. kontaktperson og JPJ 3. kontaktperson. Vi har fået en henvendelse om muligheden for via Probox at betale for 9 hullers greenfee. Dette blev godkendt og sættes op på Probox. HH vil gerne have navne på diverse udvalgsmedlemmer snarest.
 4. Økonomi. JWH gennemgik årsregnskabet. Det blev godkendt og underskrevet.
 5. Greenfee takster og samarbejde i næste sæson. VN kontakter Ikast og Vejen for at forny aftalen. Vi fortsætter med uændrede greenfee takster og de samme aftaler som nu.
 6. Godkendelse af budget oplæg. Budgettet blev gennemgået og godkendt.
 7. Evaluering i relation til analysen ”Golfspilleren i Centrum”. En ting der er gennemgående er at der skal ses på vores greens, da vi ligger lavt i bedømmelse af vores greens.
 8. Shoppen. Golfshop Ikast har sagt nej til at fortsætte samarbejdet. VN har bedt HH se på muligheden for et samarbejde med Backtee og Pro Shop Denmark. Der er aftalt møde med Backtee hvor Johnny og HH deltager. Gavekort som er udstedt i shoppen kan fremover indløses i shoppen i Dejbjerg, men med hensyn til Golfshop Ikast meldes det ud til medlemmerne at de kan indløses i Ikast indtil den 31. december 2014.
 9. Chefgreenkeeper. Der har d.d. været samtale med Karsten Kastrup. Karsten tilbydes jobbet som chefgreenkeeper med ansættelse 1. februar 2015.
 10. Generalforsamling – nye bestyrelsesmedlemmer. VN ønsker input fra udvalgene senest den 20. november pr. mail. VN vil bruge input fra Golfspilleren i Centrum til formandsberetningen.
 11. Julegaver 2014. PBI foreslår at vi sender tilbuddet om 1.200 kr. for prøvemedlemskab indtil 30. juni 2015 ud som julegave forslag. Sendes ud i nyhedsbrev samt på Facebook som en annonce.
 12. Orientering fra udvalgene: Baneudvalg – JPJ – Der skal laves dræn ved greens på hul 1 og hul 15. Dette arbejdes sættes i gang nu. Opgaven kommer også på hul 7 og hul 9. Der ønskes indkøbt ny semirough klipper, da den nuværende trænger til udskiftning. Der må forhandles om køb men det skal afvente generalforsamlingens godkendelse af budgettet. Begynderudvalg – Intet at bemærke. Bladudvalg – Intet at bemærke. Handicapudvalg – Intet at bemærke. Husudvalg – Intet at bemærke. Juniorudvalg – Intet at bemærke. PR- og sponsorudvalg – MM – Vi mangler medlemmer i udvalget. Sportsudvalg – Intet at bemærke. Turneringsudvalg – Intet at bemærke.
 13. Eventuelt. Intet at bemærke.