vis-nyhed

« Tilbage

Regnskab 2015/2016

Skrevet d. 10/11-2016 af: Hanne Häggqvist

Kommentarer til regnskabet

 

Som det ses, udviser driftsregnskabet et underskud på godt 276.000 kr. Det er selvfølgelig ikke på nogen måde tilfredsstillende, og det er også noget, vi i bestyrelsen tager meget alvorligt.

 

Underskuddet skyldes især tre forhold:

 

 • Vi indledte året med at fyre vores chefgreenkeeper. En sådan fyring har uundgåeligt nogle økonomiske omkostninger med løn i opsigelsesperioden osv., men det viste sig desværre også, at der var en del udgifter, som vi ikke havde kendskab til i form af regninger, som var blevet væsentligt større end forventet og aftalt. I alt måtte vi i bestyrelsen lave en ekstrabevilling til baneudvalget på 160.000 kr.

 • Vi havde i budgettet for 2015/16 regnet med en tilbagegang i medlemstallet, men ikke så stor, som den blev. Derfor endte kontingentindtægterne med at udvise et underskud i forhold til budgettet på 214.000 kr.

 • Driften af restauranten gav underskud i stedet for overskud. Dette skyldes især manglende indtjening i den første periode med en ansat restauratør. Vi havde budgetteret med et overskud på 17.000 kr., men endte med et underskud på 92.000 kr. – med andre ord et negativt bidrag til regnskabet på 109.000 kr.

   

  Dejbjerg, den 11. november 2016

   

  Kurt Dalgaard                                          Hans Peter Mikkelsen

  Formand                                                   Kasserer

 

 Se regnskabet her