vis-nyhed

« Tilbage

Valg til Bestyrelsen

Skrevet d. 05/10-2016 af: Kurt Dalgaard

Til Dejbjerg Golf Klubs medlemmer. 

Den 23. november er der generalforsamling, hvor mange emner skal diskuteres og besluttes. Ét af de meget vigtige punkter er valg til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne er der valg til fire pladser i bestyrelsen og én suppleant. Ud af de fem personer er der to, som er villige til genvalg. Der mangler altså mindst tre kandidater, for at alle pladser kan besættes.

 

Vi i bestyrelsen vil naturligvis gerne være sikre på, at der er kandidater nok til at besætte alle pladser, så derfor opfordrer vi alle til på forhånd at komme med forslag til kandidater, som er villige til at opstille til valg til bestyrelsen. Vi vil også meget gerne, at man selv henvender sig, hvis man har interesse i bestyrelsesarbejdet.

 

Selv om der som nævnt er to, som er villige til genvalg, skal der ikke være nogen tvivl om, at alle stiller op til valg på lige fod. Der vil forud for valghandlingen blive mulighed for at forslagsstillerne kan præsentere kandidaterne, eller at kandidaterne evt. kan præsentere sig selv.

 

På bestyrelsens vegne

Kurt Dalgaard